เกี่ยวกับงานสัมมนาออนไลน์ SingularityU Virtual Summit Thailand 2020

ในปี 2563 เรากำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเป็นครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องด้วยเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดและวิกฤตโรคระบาดทั่วโลกนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกย่างก้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคมทั่วโลกอีกด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง และภาวะการณ์นี้ยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้จากปัญหาภายในประเทศไปจนถึงระดับโลกนั้นก็ยังมีโอกาสอีกมากมายที่รอเราอยู่

งานสัมมนาออนไลน์ SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อผนึกกำลังเทคโนโลยีแบบไร้ขีดจำกัด และผู้คนจากเครือข่ายระดับโลก ที่เป็นผู้นำทางความคิด นักสร้างสรรค์ และนักปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก และเผยให้เห็นถึงฉากต่อไปของการทำงานและอาชีพที่สำคัญในโลกอนาคต รวมถึงจัดการกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 9.00-18.00 น. ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม

ความเป็นมาของ SingularityU Thailand

ปี 2561 Singularity University (SU) ศูนย์รวมกลุ่มนักคิดและผู้นำด้านนวัตกรรมจากซิลิคอน วัลเลย์ ที่มุ่งให้ความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกต่างๆ ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ร่วมกับพันธมิตรภายใต้ SingularityU Thailand ได้จัดงานสัมมนาเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ “SingularityU Thailand Summit 2018” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันศักยภาพของประเทศไทยสู่การเติบโตและ ก้าวข้ามรูปแบบระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคมในปัจจุบัน

ปี 2562 Singularity University (SU) และ SingularityU Thailand ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ฝ่ากับดักการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยงานดังกล่าวนับเป็นวาระแห่งชาติครั้งแรกที่จะสามารถนำพาภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาและเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมทั้งจะสามารถช่วยผลักดันให้ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไทยอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ Singularity University (SU)

Singularity University (SU) เป็นสังคมการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับโลกโดยใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพื่อการรับมือกับความท้าทายระดับโลก และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน โดยเครือข่ายระดับโลกของ Singularity University นั้นจะส่งเสริมให้ผู้คนและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกได้เรียนรู้ การเข้าถึง และสร้างสรรค์คิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาแบบล้ำสมัยโดยใช้เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์, และชีววิทยาดิจิทัล Singularity University ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยนักวิจัยที่มีชื่อเสียงอย่าง Ray Kurzweil และ Peter H. Diamandis โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำระดับของโลกอย่าง Google, Deloitte, และUNICEF และเป็นองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ศูนย์วิจัยของนาซ่าที่ซิลิคอนวัลเลย์

 

Singularity University ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทและองค์กรพัฒนาต่าง ๆ รัฐบาล นักลงทุน และสถาบันการศึกษามากมายในกว่า 110 ประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูรายละเอียดที่ https://su.org/

เกี่ยวกับ Singularity University (SU)

Singularity University (SU) เป็นสังคมการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับโลกโดยใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพื่อการรับมือกับความท้าทายระดับโลก และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน โดยเครือข่ายระดับโลกของ Singularity University นั้นจะส่งเสริมให้ผู้คนและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกได้เรียนรู้ การเข้าถึง และสร้างสรรค์คิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาแบบล้ำสมัยโดยใช้เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์, และชีววิทยาดิจิทัล Singularity University ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยนักวิจัยที่มีชื่อเสียงอย่าง Ray Kurzweil และ Peter H. Diamandis โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำระดับของโลกอย่าง Google, Deloitte, และUNICEF และเป็นองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ศูนย์วิจัยของนาซ่าที่ซิลิคอนวัลเลย์

Singularity University ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทและองค์กรพัฒนาต่าง ๆ รัฐบาล นักลงทุน และสถาบันการศึกษามากมายในกว่า 110 ประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูรายละเอียดที่ https://su.org/

SingularityU Virtual Summit Thailand 2020

วิทยากร

ซื้อบัตรร่วมงานได้ที่