ทำไมต้องงานนี้ ?

ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยต่าง ๆ ที่อาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของเรา

ได้แรงบันดาลใจ

สร้างแรงบันดาลใจจากบรรดาผู้บรรยายหน้าใหม่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

ได้สร้างเครือข่าย

แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายอุตสาหกรรม

ได้ค้นพบ

ค้นหาคำตอบว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเทรนด์เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดไปสู่การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในทางบวกได้อย่างไร

ได้รู้จักกับเหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ

ผู้กำลังสรรค์สร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ใครควร
เข้าร่วมงานนี้

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมรุ่นใหม่และผู้ประกอบการทั่วไป

ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

ผู้กำหนดนโยบาย

รัฐบาล